Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Fahri ÖZTEKE

Yönetim Kurulu Üyesi

fahri.ozteke

0(488) 217-3946 Dahili: 3946

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt İçi

II.Meşrutiyet ten Demokrat Parti İktidarına Atıl Halde Bırakılmış Hayrat Kurumları Meselesi

Özet Tam Metin

Tarihçiliğimizin Kurumsallaşması ve Bir Kültür Milliyetçisi Ahmed Zeki Velidi Togan

Özet Tam Metin

Türk Devrimi'nin Tasavvuf Kurumlarıyla Kesişen Yolları

Özet Tam Metin

Dil Devrimi İçinde Yer Almış Bir Diyanet İşleri Başkanı: Mehmet Şerafettin Yaltkaya

Özet Tam Metin

Türk Yükseköğretiminin Rasyonalist Evrimi ve Darü'l-fünun'da Görev Yapmış Yabancı Uyruklu Bilginler.

Tam Metin

KADINLAR DÜNYASI GAZETESİ’NİN MİLLİ HÂKİMİYET KONUSUNA YAKLAŞIMI

Özet

Birinci Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele'ye Lice Kazası

Özet

İNÖNÜ MUHAREBELERİ SIRASINDA HİLAL-İ AHMER VE YUNAN SALİB-İ AHMER CEMİYETLERİNİN ÇALIŞMALARININ ANALİTİK BİR YAKLAŞIMLA ELE ALINMASI

Özet

Kongre-Sempozyum

Atatürk'ün Toplum Üzerindeki Etkileri

Atatürk'ün Güneydoğu Anadolu Hatırıları

Asar-i İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni'nden Afet İnan'a Milli Tarih Bilincinin İnşası. K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ-ASSOSS JOURNAL(TAM METİN)

Özet Tam Metin

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE AÇILMIŞ HALKEVLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL YAPIYA ETKİLERİ

Tam Metin

İsabel Fry'ın Türk Çağdaşlaşmasındaki Yeri

Tam Metin

DİN ADAMLARININ İBADET DİLİNİN YERLİLEŞTİRİLMESİNE KARŞI GÖSTERDİĞİ OLUMLU VE OLUMSUZTEPKİLER

Tam Metin

II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA KAMUSAL ALANA YÖNELİK DİN HİZMETLERİ

Tam Metin

Kadınlar Dünyası Gazetesi'nin Milli Hakimiyet Konusuna Yaklaşımı (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Hakimiyet-i Milliye Uluslararası Bilgi Şöleni, Tam Metin Bildiri).

Özet Tam Metin

Yakın Dönem Tarihimizde Türk Kadınının Kıyafetle Sınavı, 2. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa. Özet Metin, 9.02.2018.

Özet

Diyarbakır Müftüsü Hacı İbrahim Efendi’nin Milli Mücadele’ye Verdiği Destek

Özet Tam Metin

Doktora Tezi

"Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Çağdaş İslamcı Bir Aydın Mehmet Şerafettin Yaltkaya", Anadolu Üniversitesi, SBE., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eskişehir, 2011- 2017.

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

MODERN DÖNEMDE TÜRKİYE’DE HEYKELCİLİĞİN GELİŞİMİ: GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖRNEKLERİ

Özet

TÜRK KADINININ “EĞİTİM HAKKI” VE ISABEL FRY’IN TESPİTLERİ

Özet

OSMANLIDAN CUMHURİYET'E ETNOSENTRİK BİR DİN ADAMI:MEHMET ŞERAFETTİN YALTKAYA

ENTELİJENSİYAMIZIN MODERNLEŞME SÜRECİNDEKİ TUTUMLARINI DARÜLFÜNUN ÜZERİNDEN OKUMAK

İBADET DİLİNİN SADELEŞTİRİLMESİNE DİN ADAMLARININ VERDİĞİ REFLEKSLER (Tanzimat, Meşrutiyet ve Milli Mücadele Dönemlerinde)

Milli Mücadele'de Güneydoğu Anadolu'da "Kahraman" Bir Belde: Silvan

Yüksek Lisans Tezi

"19.Yüzyılda Osmanlılarda Tarih Eğitimi", Selçuk Üniversitesi, SBE., Tarih Eğitimi, Konya, 2004-2006.

Bilimsel Toplantılarda Panelist/Çağrılı Konuşmacı Olarak Görev Alma

"Cumhuriyetimiz ve Dini Değerler", Batman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, saat:14.00, 10 Kasım 2014. "Arşiv Belgeleri Işığında Kutul Amare Savaşı ve Tarihi Misyonu", Batman Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 15 Nisan 2016, saat: 13. 00. "Mehmet Akif Ersoy'un Milli ve Edebi Şahsiyeti" Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu-Modaratör,10 Mart 2016, saat: 13.00. Atatürk Dönemi Eğitim Faaliyetleri ve Halkevleri", Batman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu,10 Kasım 2016-saat:14.00.